Skorstensfläktar

Exodraft skorstensfläkt är en utflödesfläkt som är byggd med ett starkt vertikalt utflöde.

Eftersom skorstensfläkten monteras uppe på skorstenen så skapas ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för hårda bränslepannor, eldstäder och spisar.

Skorstensfläkten hör till ett exodraft system och måste kopplas till en exodraftkontroll.

Kontakta oss för mer info!