Vi utför alla möjliga typer av montagejobb och bistår även med personal för uthyrning för diverse montagejobb.

Vi säljer och monterar glasräcken, pooltak, uterum, takstegar och taksäkerhet, fasadstegar, skorstenshuvar med kajskydd, skorstensfläktar, mm.

Vi samarbetar med flera företag över hela Småland och inga jobb är för små eller för stora för oss!

Glasräcken

Vi säljer fasta samt höj- och sänkbara glasräcken. Finns alltid något för alla miljöer.
Dra ner vid fint väder och upp vid blåst utan att för den delen tappa den vackra utsikten.
Komplettera även med markis eller varför inte en pergola med zip som även klarar regn?
Vi jobbar bl.a med Zabra, Svalson, Cit i Lä, KD Solskydd, StyRa Solskydd m,fl.
Kontakta oss för mer info!

Skorstensfläktar

Exodraft skorstensfläkt är en rökgasfläkt som är byggd för att skapa ett undertryck i skorstenen och hjälpa till vid uppstart, under drift eller motverka att det ryker in vid nya ilägg.

Eftersom skorstensfläkten monteras uppe på skorstenen så skapas ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för bränslepannor, eldstäder och spisar.

Vi säljer även enklare fläktar för dragförbättring vid uppstart samt ”skorstensballerinor”.

Kontakta oss för mer info!

Skorstenshuvar

Skydda din skorsten innan den vittrar sönder!
Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen.

Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva pannor så torkar inte skorstenen upp, utan den förblir fuktig och vittrar ganska snart sönder. Har du ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk för mögelsvamp som förorsakar hälsovådlig lukt i bostaden.

Vi säljer och monterar skorstensskydd med öppningsbara tak som förhindrar att dessa problem uppstår.
Skorstenskyddet är godkänt av skorstensfejmästarna och tillverkas av 1,5 mm lackerad aluminiumplåt.

Taksäkerhet, takstegar och fasadstegar

Vi säljer och monterar allt för taksäkerhet.
Kontakta oss för mer info!