Skorstensfläktar

Exodraft skorstensfläkt är en rökgasfläkt som är byggd för att skapa ett undertryck i skorstenen och hjälpa till vid uppstart, under drift eller motverka att det ryker in vid nya ilägg.

Eftersom skorstensfläkten monteras uppe på skorstenen så skapas ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för bränslepannor, eldstäder och spisar.

Vi säljer även enklare fläktar för dragförbättring vid uppstart samt “skorstensballerinor”.

Kontakta oss för mer info!