Här monterade vi en screenväv på ett balkongräcke så att man ändå ser igenom samtidigt som man får ett vindskydd.